Yubikey Neo

Jedna revolucionarna inovacija

YubiKey NEO je jedan nov premijski proizvod od Yubico-a. Kombinira funkcije standardne USB tipkovnice YubiKey-a i tehnologiju komunikacije bez dodira (NFC,MIFARE). Osim toga opremljen je sa funkcionalnošću SmartCard/PKI, koja ispunjava stroge zahtjeve Common Criteria. Kada se YubiKey NEO približava nekom NFC uređaju – mobitel, tablet – prihvata emitirane signale NFC NDEF uređaja, i pošalje šifru za identifikaciju za preglednika, ili za aplikaciju koja se izvodi na uređaju. Isti ovaj YubiKey uređaj može da se koristi i u USB portu računala, ili čak kod fizičkog dostupa kod obrazovanja upravljanja kod sustava za kontrolu pristupa.

Mobilna identifikacija sa jednim dodirom

YubiKey NEO daje rješenje za osiguravanje komunikacije preko mobitela, i to po povoljnim cijenama. Svaki dan sve više i više ljudi vodi svoje dnevne poslove preko mobilnih uređaja. Ove aktivnosti, kao što su kontrole e-mailova, pristup podacima u banci ili online kupovina, sa tim ovi mobilni uređaji postaju atraktivno odredište. Jedan izgubljeni mobilni telefon ili tablet može imati ozbiljne posljedice, ako koristimo samo lozinke za pristup svojih podataka, i sve to zbog lagodnosti sahranjeno na samom uređaju. Slično tome veliki je rizik da sa špijunskim programima ili sa zlonamjernim programima ukradu naše lozinke koji su samo na bazi lozinke. Nažalost, dobar dio od mobilnih aplikacija i danas ima previše otvoren sigurnosni model, i mi kao korisnici ne znamo da ove aplikacije kojim podacima imaju pristup u pozadini. YubiKey pruža odvojen alat za identifikaciju koji je jednostavan za korištenje i ovako možemo sačuvati svoje vrijedne podatke, pa čak i svoj novac. Za razliku od lozinki koji sa samo na tekstualnoj bazi, sa jednostrukom lozinkom, koja se upisuje samo jedanput u YubiKey NEO nitko ne može da se dostupa do naših podataka, odnosno da kupuje u naše ime, ili da skine novac sa našeg računa za platu ili štednje. Sve ovo slijedi iz sigurnosti dvostrukog faktora, pošto prije svakog pristupa ili transakcije koristimo jednu novu do sada nekorištenu lozinku, koju možemo ostvariti samo u posjedu hardverskog uređaja.

Značajke Yubikey NEO -a

  • Dimenzije: 18 x 45 x 3 mm
  • Masa: 2,5 gram
  • Dizajn: Hermetičko zatvoreno plastično kućište, sa ojačani zlatnim kontaktima
  • USB i NFC komunikacija
  • Generirana lozinka ili URL koji je posredovan preko NFC-a
  • Neovisna od preglednika i uređaja
  • Nema klijentskog softvera ili vozači moraju biti instaliran
  • 128-bitna AES enkripcija
  • Sukladan je Common Criteria –u
  • Udaljenost NFC komuniciranja je limitirana