Ojačajte svoju Web stranicu!

Aplikacije za upravljanje sadržajem i sa njim upravljane web stranice igraju sve važniju ulogu u životu svakog poslovanja. YubiKey sa dvije faktora identifikacije podržava najrazvijenije upravljače sadržaja (CMS). Sa podrškom YubiKey-a može da se integrira jaka identifikacija u CMS softvere, a pored toga i korisnici mogu da koriste svoje YubiKey alate za identificiranje. Na ovaj način dobivamo jedno rješenje, koji može odmah da se koristi za ojačanje web stranice.

WordPress

Sa integracijom WordPress-a i YubiKey-a dobivamo jedan ekstra zaštitni sloj u procesu prijave. Mogu da se odrede lozinke za jednokratnu uporabu (OTP) i za korisnike, što prouzrokuje lako uvođenje jake zaštite. Dodjeljivanje tokena i njihova dodjela za pojedinačne korisnike ovako može da protekne u fazama, dok na kraju funkciju uređivanja web stranice možemo postići samo sa jakom zaštitom identificiranja.

Drupal

Naravno može da se integrira i popularan Drupal sa YubiKey-om. Sa uvođenjem jakog identificiranja postiže se jedan plus sloj zaštite koji čini prijavljivanje sigurnijim. Moduli koji su razvijani za Drupal imaju puno opcija, i izuzetno su fleksibilni, i na taj način lako se integriraju, i može da se zahtjeva kompleksan proces prijavljivanja. Slično WordPress-u, Yubikey može da se podešava i ispod Drupal-a

Joomla

Verzije Joomla 1.5, 1.6 i 2.5 već podržavaju YubiKey identifikaciju sa dvije faktora! Modul podržava kriterije jake identifikacije korisnika, i na ovaj način može da se odredi, koji korisnik treba da ima token za prijavljivanje.

Ostali softveri

Osim gore navedenih slobodnih softverskih CMS aplikacije, korištenje YubiKey-a podržavaju i razni drugi slobodni i komercijalni softveri.

Kratak popis podržanih softvera

  • DokuWiki
  • Magento
  • MediaWiki
  • osCommerce
  • RoundCube
  • Typo3

Sa dostupnim funkcijskim bibliotekama sa otvorenim API –jem, za više platforma – PHP, .Net, Java, Ruby, Perl, Python itd. – praktično postoji mogućnost integriranja YubiKey-a sa dvije faktora identifikacije u bilo koji softver.