Upravljanje lozinkama!

Postavite sigurnim upravljanje lozinke!

Za pristup a-maila, za obavljanje poslova kod banke, za online kupovinu, i za pristup stranicama zajednice jedan moderan korisnik treba da posjeduje i da zapamti više korisničkog imena i više lozinke. Ukoliko za to dodamo i brojeve bankarskih računa, brojeve kreditnih kartica, sigurnosne kodove, moramo imati na umu sve više i više podataka, što na kraju postane nelagodno. Rješenje je jedna aplikacija za upravljanje sa lozinkama. Jedan program za menadžment lozinke, koji koristi sigurnosnu identifikaciju YubiKey-a, sa kojom će biti lako branjivi naši podaci za pristupe.

Aplikacija za upravljanje lozinke

Imamo široki spektar aplikacija za upravljanje lozinkama, koji koriste zaštitnim lozinku YubKey-a za jednokratnu upotrebu, i za korištenje u privredi i za korištenje u individualne svrhe možemo naći odgovarajući softver.

Sljedeći programi u potpunosti podržavaju YubiKey rješenja:

  • KeePass
  • PassPack
  • Password Safe
  • Password Tote
  • KeyGenius
  • LastPass