Yubikey 4

Yubico se sastoji od četvrte generacijskih Yubikey elemenata visokih performansi. Slično Yubikey NEO-u sadržava jednu lozinku za jednokratnu upotrebu, javnog ključa za provjeru autentičnosti protokola, izuzev NFC potporu, i sve to sa jačim javnim/privatnim ključevima, sa bržim šifriranjem i na svijetu prvi put sa mogućnostima ulaza sa dodirnih ekrana. Yubikey 4 i Yubikey 4 Nano mugu da se koriste u širokom krugu za siguran pristup aplikacijama, uključujući i daljinske pristupe aplikacijama, VPN, upravljanje lozinkama, pristup računalima, ulazak u FIDO U2F (Gmail, GitHup, Dropbox itd…), sustava za upravljanje sadržajem (Joomla, Drupal, WordPress) i još mnogobrojnim aplikacijama.

A Yubikey 4 és a Yubikey 4 Nano széles körben használható az alkalmazásokhoz való hozzáférés biztonságossá tételében, beleértve a távoli hozzáférést, VPN, jelszó menedzsment, számítógép beléptetés, FIDO U2F beléptetést (Gmail, GitHup, Dropbox stb…), tartalom kezelő rendszereket (Joomla, Drupal, WordPress) és sok más alkalmazást.

Posebne značajke Yubikey 4

  • Može da se koristi kod operativnih sustava Windows, Mac OS X, Linux kao i ispod većih preglednicima
  • Više vrsta protokola za identifikaciju, uključujući i Yubico OTP, inteligentne kartice i FIDO U2F funkcionalnosti
  • Za zaštitu hardverskih elemenata i zaštitnih ključeva
  • RSA 4096 bita
  • PKCS11 podrška

Osnovne značajke Yubikey 4

  • Trenutačan rad, nema potrebe za tipkanje lozinke na uređaju, zamjenjuje SMS, i razne aplikacije za identifikaciju, OTP tokene i srodne uređaje
  • Uređaj se identificira kao USB tipkovnica, smart kartica ili čitač smart kartice, ne zahtjeva instalaciju nikakvog upravljačkog ili klijent softvera, u njemu se ne nalaze nikakvi pokretni dijelovi kao ni baterije.
  • Otporan je na vodu i na udarce, Yubikey 4 je gotovo neuništiv po normalnoj upotrebi
  • Ključ koji može da se stavlja na privjesak za ključeve je težine od 3 grama i može da se stavlja na privezak za auto ključeve ili za privezak za ključeve stana, težina nano verzije je samo 1 gramm i točno može da stane u jedan USB port
  • Proizvodi se u SAD-u i u Švedskoj

U2F

FIDO Universal 2nd Factor (U2F) je jedan nov, ali je već izrađen i u širem krugu korišten otvoreni inicijativni standard za identifikaciju. Njegovu upotrebu potpore vodeći pružatelji usluge oblaka i financijskih usluga, uključujući i Google, Microsoft, MasterCard, Visa i PayPal-a.  Ovaj protokol prekida vezu sa klasičnim složenim hardverskim elementima i sa kompleksnim upravljačkim programima. U slučaju FIDO U2F –a jedan uređaj može da se koristi za više online usluga bez razmjene korisničkih informacija ili ključeva za šifriranje sa pružateljem usluga.

Yubikey 4 i Yubikey 4 Nano može da se koristi u širokom krugu kod postizanja sigurnog pristupa aplikacijama, uključujući i daljinske pristupe, VPN, upravljanje lozinkama, pristup računalu, ulazak sa FIDO U2F (Gmail, GitHup, Dropbox, itd …), kod sustava za upravljanje sadržajem (Joomla, Drupal, WordPress) i kod mnogih drugih aplikacija.